Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rudzka 13c
44-200 Rybnik
rybnikutw@wp.pl
http://www.rkutw.miastorybnik.pl/
tel. 32 4408411

Nazwa organizacji/instytucji
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny