Dzienny Dom Senior+ w Rybniku

ul. Stanisława Konarskiego 49
44-274 Rybnik
fundacjabyledowiosny@op.pl
https://www.facebook.com/senior.wigor.rybnik1/
tel. 505 122 543

Nazwa organizacji/instytucji
Fundacja Byle Do Wiosny

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny