SUPER
SENIOR
Dbamy o aktywnych w każdym wieku

Masy możliwości

Projekt "MASy aktywności - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" zakłada aktywizację co najmniej 100 seniorów z Rybnika i okolic poprzez działania w trzech modułach:

 •  SIECIOWANIE - tworzenie płaszczyzny współpracy różnych organizacji i instytucji działających z i na rzecz seniorów oraz stworzenie narzędzia upowszechniającego informacje nt. miejsc wsparcia dla seniorów. Działanie ma na celu otworzenie się na doświadczenia innych, czerpanie inspiracji i zarażanie pasją oraz promocję działalności społecznej.
 • EDUKACJA KULTURALNA - angażowanie seniorów w działania kulturalne, poszerzenie horyzontów i zwiększenie dostępu do kultury wysokiej, a także inspirowanie do samodzielnego organizowania inicjatyw kulturalnych dla środowiska senioralnego.
 • AKTYWNOŚĆ SENIORÓW – aktywne włączenie seniorów w inicjatywy na rzecz środowiska senioralnego oraz promowanie działalności społecznej i wolontariatu. Poprzez udział w konkursach: na pamiętniki okresu transformacji, inicjatywy senioralne (mikroprojekty) i stworzenie filmów edukacyjnych o aktywności seniorów będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

 

Działania:

 • Moduł 1 SIECIOWANIE:
 • 11 porozumień o współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów
 • powstanie kroniki, opisującej działania Klubu Seniora
 • odwiedziny w min. 6 Klubach Seniora w Polsce
 • Moduł 2 EDUKACJA KULTURALNA:
 • animacja w Kulturalnym Klubie, zajęcia artystyczne
 • organizacja min. 8 Kulturalnych Wyjść (do Teatru, Opery, Muzeum)
 • organizacja min. 60 kulturalnych Potańcówek
 • organizacja min. 2 Kulturalnych Wystaw
 • Moduł 3 AKTYWNOŚĆ SENIORÓW:
 • organizacja konkursu i powstanie min. 25 pamiętników biograficznych
 • stworzenie publikacji z badania świadomości społecznej metodą biograficzną
 • organizacja konkursu i zrealizowane min. 3 inicjatyw seniorów na rzecz społeczności lokalnej
 • realizacja min. 15 filmów edukacyjnych o aktywności seniorów

A także:

 • powstanie strony www z mapą Miejsc Aktywności Seniorów (opisem organizacji/instytucji i ofertą dla seniorów)
 • ponad 1000 godz. pracy wolontariackiej

Data realizacji: 01.04.2019 r. – 30.11.2020 r.

Obszar: Klub Senior+Północ w Rybniku, m. Rybnik, woj. śląskie

Grupa docelowa: min. 100 osób w wieku 60+

Źródło finansowania: Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny