Kawiarenka Seniora

ul. Barbary 23
44-270 Rybnik-Niedobczyce
dkniedobczyce@poczta.onet.pl
https://dkniedobczyce.pl/
tel. 32 433 10 65

Nazwa organizacji/instytucji
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny