Kino Seniora

Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik
sekretariat@tzr.rybnik.pl
http://www.teatrziemirybnickiej.pl/oferta-dla-seniorow/kino-
tel. 32 42 22 132

Nazwa organizacji/instytucji
Teatr Ziemi Rybnickiej

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny