Klub Seniora Aktywni – Boguszowice Osiedle

ul. Oś. Południe 37, 44-253 Rybnik

rysa15@wp.pl
tel. 663 336 886

Nazwa organizacji/instytucji
Klub Seniora Aktywni – Boguszowice Osiedle

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny