SUPER
SPRAWA
Jesteśmy dla Superbohaterów, czyli osób, które
codziennie przezwyciężają różne trudności

Co za nami

A… może tak zacząć działać w fundacji?

Fundacja Superfundacja powstała w 2013 r. w Rybniku, przy agencji pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością. Na początku działalności poszukiwaliśmy ciekawej, aktywizującej i autentycznej (faktycznie angażującej) formy działalności, którą mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnościami, a która mogłaby przyczynić się do zwiększenia ich samodzielności, także ekonomicznej. Myśleliśmy o tych, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy – osobach z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, z problemami z mobilnością, czy innymi trudnościami, które dopiero w trakcie naszych działań zaczęliśmy dostrzegać. Inspiracją dla nas była grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną z niewielkiej gminy w powiecie raciborskim. Krzanowice, miejscowość na granicy z Czechami, na granicy kultur i zgrana ekipa młodych ludzi… na granicy wykluczenia społecznego. Na granicy wykluczenia, bo właściwie dobrze funkcjonujący w grupie, ze sobą, otwarci, ciepli, lubiani. Wykluczeni z podstawowych ról społecznych, takich, jak pracownik, małżonek, rodzic, czy nawet uczestnik komunikacji miejskiej… Z takimi, mało spektakularnymi, najbardziej prozaicznymi problemami tej grupy osób z niepełnosprawnością spotkaliśmy się jeszcze wiele razy.

Kiedy powiedziało się A, to wiadomo…

Dzięki grantom Miasta Rybnika, jakie otrzymaliśmy w 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, wsparcia pieczy zastępczej czy przeciwdziałaniu problemom alkoholowym mogliśmy zrealizować nasze pierwsze projekty. Ich celem była aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, wsparcie logopedyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej, czy działania socjoterpaeutyczne prowadzone w świetlicy przy jednej z rybnickich szkół podstawowych. Kolejne działania skupiały się już głównie na promowaniu aktywnych osób z niepełnosprawnością. W 2016 r. w kampanii „Superbohaterowie Rybnika” stworzyliśmy spoty pokazujące niezwykłe osoby, które doświadczając niepełnosprawności, osiągają rzeczy wielkie. Oni, aktorzy teatru Inna Bajka, Czesław Swoboda – rybnicki olimpijczyk, Mariusz Urbanek – informatyk z MPD, aktywny w wielu wymiarach, Patryk Chmielowiec – motocyklista-edukator, czy Hanna Pasterny – niewidoma podróżniczka i pisarka, stali się inspiracją do nowych działań. Poznając naszych bohaterów poznaliśmy także ich trudności i potrzeby. To na te potrzeby staramy się odpowiadać. O ogromie tych potrzeb usłyszeliśmy jeszcze wiele razy.

Agnieszka Bieniak, nasza fizjoterapeutka, terapeutka WATSU i Halliwicka kilka lat temu zgodziła się poprowadzić naukę pływania dla pewnego chłopca z zespołem Downa. Od tego momentu, razem z Agnieszką i dzięki wsparciu Miasta Rybnika zrealizowaliśmy dwa projekty rehabilitacyjne w wodzie dla osób z niepełnosprawnością. „Aquaterapia - sprawdzone i innowacyjne metody terapii w wodzie” to działanie zwiększające dostęp do rehabilitacji dla mieszkańców Rybnika. Dzięki projektowi udało nam się rozwinąć działalność rehabilitacyjną fundacji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla ponad 50 podopiecznych, szkolimy młodych terapeutów w wodzie, a także rozpoczynamy kampanie 1%, z której środki przeznaczymy na rehabilitację.

Kluczowa dla rozwoju fundacji byłą decyzja o objęciu wsparciem grupy seniorów. Dzięki dotacji, otrzymanej w ramach programu Senior+ na lata 2014-2020 w grudniu 2018 r. uruchomiliśmy Klub Senior+Północ w Rybniku, który okazał się jednym z najprężniej działających klubów w regionie. Partycypacyjny model prowadzenia klubu, który sprawdził się w Rybniku staramy się promować i wdrażać w innych gminach. Od stycznia 2020 r. prowadzimy Klub Senior+ Bełsznica w Gminie Gorzyce. Organizujemy spotkania informacyjne i wizyty studyjne do naszych klubów.

Od maja 2019 fundacja ma status OPP, w związku z czym uruchomiliśmy kampanię zbiórki 1%.

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny