Rybnicka Rada Seniorów

ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik
rada.seniorow@miastorybnik.pl
https://www.facebook.com/RybnickaRadaSeniorow/?modal=admin_t
tel. 502 301 178

Nazwa organizacji/instytucji
Rybnicka Rada Seniorów

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny