SUPER
SPRAWA
Jesteśmy dla Superbohaterów, czyli osób, które
codziennie przezwyciężają różne trudności

Sprawozdania

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny