Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

ul. Żużlowa 25
44-200 Rybnik
sekretariat@mdps.rybnik.pl
http://mdps.rybnik.pl/
tel. 324223606

Nazwa organizacji/instytucji
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

MASY MOŻLIWOŚCI czyli
Miejsca Aktywności Seniorów

Aktywizujemy seniorów, pomagamy w znalezieniu nowych pasji i dbamy o pielęgnowanie tych już odkrytych.

"MASy możliwości - czyli Miejsca Aktywności Seniorów" jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny