SUPER
REHABILITACJA
Aktywność ruchowa i rehabilitacja w wodzie
ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka

Zajęcia