SUPER
REHABILITACJA
Aktywność ruchowa i rehabilitacja w wodzie
ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka

Aquaterapia

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do rozpoczęcia swojej przygody z pływaniem!
Rehabilitacje w wodzie dostosowujemy indywidualnie do każdej osoby.
Prowadzimy terapię wad postawy przez naukę pływania i dostosowania stylów i ćwiczeń do
wady.
Rehabilitację i naukę pływania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Zespołem Downa,
Autyzmem.

 

Czym jest AQUATERAPIA?

Jest to metoda wykorzystująca specyficzne właściwości środowiska wodnego oraz ich wpływ na ciało człowieka w połączeniu odpowiednimi ćwiczeniami oraz metodami terapeutycznymi daje nam efekt rehabilitacyjny.

Jak w każdej terapii działanie w basenie jest indywidulanie dostosowane do przypadku. Zależne od wieku oraz niepełnosprawności.

U dzieci rehabilitację zaczynamy od oswojenia się z wodą oraz zupełnie innym środowiskiem. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze gdzie przeważają zabawy, przez które przemycany jest konkretny cel terapeutyczny lub ćwiczenie rehabilitacyjne.

U osób dorosłych określamy wspólnie cel terapii (np. nauka pływania, poprawa wzorca chodu, działanie przeciwbólowe itd.) i przechodzimy do konkretnych działań i ćwiczeń terapeutycznych.

Korzyści wynikające z AQUATERAPII:

Pływanie, jaki i zajęcia na basenie mają pozytywne działanie na cały organizm człowieka: 

 • unormowanie napięcia mięśniowego, rozluźnienie przykurczów, wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych, odciążenie ciała przez wodę powoduje bezbolesną terapię;
 • zwiększenie wydolności organizmu, poprawa ogólnej odporności organizmu;
 • regulacja pracy serca, zmniejszenie spoczynkowego ciśnienia tętniczego krwi, normalizacja pracy sercazwiększenie pojemności płuc, wpływ na efektywne oddychanie;

Metody pracy w wodzie

 • Koncepcja Halliwick

Jest terapią jak i nauką pływania przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych  i osób nieumiejących pływać chcących pokonać strach przed wodą i rozpocząć przygodę z pływaniem. Podstawowym celem metody jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego poruszania się w wodzie, poprzez naukę oddychania, przyjmowania bezpiecznych pozycji oraz kontroli poruszania się w środowisku wodnym. Środowisko wodne pozwala na wykonywanie wielu czynności, które są dużo łatwiejsze do wyuczenia w wodzie niż na lądzie tj. koordynacja, naprzemienność ruchów, równowaga całego ciała. Dodatkowo woda pozwala poczuć się niezależnym i wykonywać własną aktywność ruchową bez pomocy innych osobom niepełnosprawnym ruchowo. Również jak każde inne zajęcia w wodzie powodują rozluźnienie mięśni oraz normalizację ich napięcia.

Główne założenia i cele koncepcji Halliwick:

Celem koncepcji jest uzyskanie samodzielności w wodzie przez każdego pływaka, bez wykorzystania pomocy wypornościowych, nauczenie się wykorzystywania środowiska wodnego i jego oddziaływania na ciało.

Założeniem jest poznawanie środowiska wodnego przez gry i zabawy, gdzie najważniejszy jest uśmiech i radość w trakcie przebywania w wodzie, kolejność nauczania czynności w wodzie od najprostszych do najtrudniejszych. Trzymamy się ściśle określonych przez twórcę zasad pracy w grupie w której wszyscy są równi - terapeuci i pływacy, stawiamy na niezależność i poczucie bezpieczeństwa.

 • Bad Ragaz Ring Method

Jest metodą wykorzystywaną w reedukacji mięśni z zastosowaniem fizycznych właściwości wody w współpracy z pacjentem w programie z zastosowaniem progresywnego oporu. Metoda ta używana jest równie biernie w stretchingu, elongacji tułowia, redukcji podwyższonego napięcia mięśniowego czy też w relaksacji. Poszczególne techniki tej metody nakierowane są na tułów, kończyny górne i dolne. Wykonywane są jednostronnie, dwustronnie, symetrycznie lub asymetrycznie.

Cele leczenia

 • reedukacja mięśniowa
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • rozluźnienie
 • wyrównanie posturalne
 • stabilizacja tułowia
 • przygotowanie do przenoszenia obciążenia na kończyny dolne
 • przygotowanie do nauki chodu
 • wzrost ogólnej wytrzymałości
 • wzmocnieni
 • zwiększenie zakresu ruchomości
 • trakcja, elongacja kręgosłupa
 • przywrócenie naturalnych wzorców ruchowych kończyn dolnych i górnych

Zastosowanie

 • ortopedyczne i reumatologiczne dysfunkcje włączając w nie przedi pooperacyjne stany dotyczące kończyn dolnych oraz tułowia (złamania, uszkodzenia tkanek miękkich)
 • metoda ta stosowana jest we wszystkich jednostkach chorobowych zwyrodnieniowych stawów wliczając w nie RZS i zapalenie kości
 • choroby neurologiczne oraz zmiany neurologiczne wynikające z udaru, uszkodzenia mózgu, porażeni połowicze oraz czterokończynowe
 • uważnie powinno stosować się tą metodę u osób ze spastycznością , nagłe i męczące aktywności powinny być eliminowane ponieważ mogą spowodować wzrost spastyczności
 • syndromy bólowe kkg i kkd oraz pleców, kiedy prowadzona jest terapia należy uważnie monitorować pozycję pacjenta, przy pojawiającym się bólu krzyża unikać przeprostu
 • po zabiegu mastektomii oraz zabiegach kardiochirurgicznych, u pacjentów którzy chcą uzyskać korzyści w przywróceniu siły i gibkości mięśni, należy wykonywać bilateralne wzorce
 • symptomy opóźnienia rozwojowgo, jak np. opóźniony odruch obronny w celu stymulowania i dobodźcowania
 • Metoda WATSU

W rehabilitacji wykorzystywana jest głównie do zmniejszania bólu, obniżania napięć mięśniowych (zmniejszenie spastyki) i zwiększania ruchomości stawów. Terapia składa się z usystematyzowanych sekwencji ćwiczeń, stretchingów i mobilizacji w połączeniu z właściwościami ciepłej wody i powoduje ogólną relaksację całego ciała. Jest bardzo spokojną i przyjemną techniką, w której wykorzystywana jest własna wyporność ciała (uczucie zawieszenia w wodzie) oraz delikatne poruszanie całym ciałem lub jego częściami.

Najważniejsze korzyści wynikające z terapii:

 • zmniejszenie napięcia mięśni 
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • zwiększenie ruchomości w stawach
 • zmniejszenie napięcia i zmęczenia
 • osiągnięcie pełnego relaksu

 

Terapia kierowana jest do wszystkich osób w szczególności ma zastosowanie w zmniejszaniu spastyki, chronicznego bólu, zwiększaniu zakresu ruchomości stawów, ADHD, chronicznego zmęczenia.

Poznaj naszego terapeutę i zgłoś się na próbne zajęcia 

Agnieszka Bieniak

Sprawdz cennik zajęć

cennik aquaterapia


Fundacja w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego (nie działa dla prywatnego zysku) oferuje zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. W większość zajęcia są finansowana ze środków zebranych w ramach 1% przez podopiecznych. W ramach rehabilitacji prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia na basenie (rehabilitacja w wodzie, nauka pływania, zajęcia z elementami WATSU i metodą Halliwicka).

Oferta skierowana jest do osób  każdym wieku i z różnymi dysfunkcjami. Zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Bieniak (tel. 607 103 553, agnieszka.bieniak@superfundacja.org.pl).

 

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny