SUPER
SPRAWA
Jesteśmy dla Superbohaterów, czyli osób, które
codziennie przezwyciężają różne trudności

Partycypacja w każdym CALu

W okresie od października do grudnia 2021 r. w Centrum Aktywności Lokalnej realizowane są działania w ramach projektu „Partycypacja w każdym CALu!” finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt zakłada maksymalne włączenie mieszkańców w tworzenie oferty programowej CALu oraz zaangażowanie w dbanie o wspólne miejsce. Razem z mieszkańcami planujemy zorganizować wydarzenie dla społeczności lokalnej, warsztaty dla wolontariuszy i lokalnych liderów, organizację otwartej pracowni, w której każdy będzie mógł zorganizować własne zajęcia, a także wspólnie opracować projekt wnętrz CALu. 


Zapraszamy na konsultacje w czasie dyżurów animatora w każdą środę w godz. 12:00-
15:00.


Ankieta do celów ewaluacyjnych CAL Chwałęcice

Od września 2020 Fundacja Superfundacja ma w użyczeniu od miasta Rybnik budynek po dawnym przedszkolu w Chwałęcicach (ul. Grodzka 14). Pragniemy stworzyć z tego miejsca dobro wspólne wszystkich mieszkańców, nie tylko dzielnicy Chwałęcice, ale też Rybnika.

Chcemy by pełniło funkcję małego, społecznego Domu Kultury, gdzie można spędzić aktywnie czas na warsztatach, zabawach i wydarzeniach, wspólnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i gdzie każdy czuje się mile widziany.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami stworzyć ofertę zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W tym celu organizujemy spotkania, szkolenia i warsztaty, a także przygotowaliśmy ankietę, by nie tylko umożliwić właczenie się mieszkańcom w nasze działania, ale też poznać ich wiedzę, potrzeby i oczekiwania.

link do ankiety - formularza Google


logo porojektu FIO

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny